KOMUNITA, VIZE A DOPAD

EMCORP COMMUNITY sdužuje neziskové projekty mateřské investiční spolenosti EMCORP INVESTMENTS přispívající ke sjednocení organizací a dobrovolníků za účelem podpory rodin, dětí a jednotlivců napříč geracemi, zelpšení jejich života skrz vzdělávací, ekonomický a sociální dopad kde je i primárním cílem udržitelnost životního prostředí ve kterém žijeme.

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍ
DOPAD

SPOLEČNĚ PODPORUJEME A
VYTVÁŘÍME LOKÁLNÍ KOMUNITY

 NAŠE ÚSILI ZAMĚŘUJEME A ROZVÍJÍME
NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

MATKY V TÍŽÍVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI,

které jsou odkázány na pomoc státu, neboť se dostaly do poměrů, které nejsou schopné samy řešit jako – ukončení zaměstnání zaměstnavatelem, rozvod, domácí násilí apod. Nezisková organizace činí vše potřebné, včetně právních úkonů, aby v časovém rámci byla matka schopna uživit se sama, pobírat adekvátní příspěvky od státu, měla zajištěno bydlení a dítě plnilo povinnou školní docházku.

Dozvědět se více

DÍKY SPOLEČNÉ MYŠLENCE

našich rodin a přátel vznikl nadační fond EMCORP podporující etiku, silné životní příběhy, sounáležitost a rozvoj ekosystému, který dohromady tvoříme. Hledáme zajímavé příběhy, kterým má smysl dávat smysl.

Dozvědět se více

Projekty

NASLOUCHÁME NOVÝM NÁPADŮM

Strategicky rozšiřujeme naše řady o spolupracovníky a dobrovolníky s vysokým etickým cítěním, morálními hodnotami a úsilím proměnit svět kolem sebe. Vyhledáváme a podporujeme nápady, které mají potenicál trvalého přínosu v sociálních a enviromentálních oblastech.

info@emcorpcommunity.org